جوانمردی فرهنگ نقاشی کاشان شادابی هنرمند

جوانمردی: فرهنگ نقاشی کاشان شادابی هنرمند اجرای طرح اصفهان زیبا سازی شهر کاشان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد ، جزییات زیاد کردن مالیات حقوق در سال ۹۷

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقم مالیات مشاغل معادل ۶۱۱۸۴ میلیارد ریال آینده نگری شده است هست. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برآورد عملکرد آن د

حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد ، جزییات زیاد کردن مالیات حقوق در سال ۹۷

جزییات زیاد کردن مالیات حقوق در سال ۹۷/ حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد

عبارات مهم : مالیات

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقم مالیات مشاغل معادل ۶۱۱۸۴ میلیارد ریال آینده نگری شده است هست. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برآورد عملکرد آن در سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشد ۱۴ و ۳۳ درصدی برخوردار شده است هست.

به گزارش ایلنا از ایبنا ؛ مرکز پژوهش های مجلس ارقام مالیاتی، درآمدها و آینده نگری های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرد.

حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد ، جزییات زیاد کردن مالیات حقوق در سال ۹۷

در بخشی از این گزارش که مربوط به مالیات حقوق شاغلان در بخش های عمومی و شخصی هست، آمده است: مالیات بر درآمد حدود ۱۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهد. بااهمیت ترین اجزای مالیات بر درآمد به ترتیب مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش شخصی و مالیات مشاغل است.

پیرامون اجزای مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر است:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقم مالیات مشاغل معادل ۶۱۱۸۴ میلیارد ریال آینده نگری شده است هست. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برآورد عملکرد آن د

مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال ۱۹۳۶ از رشد حدود ۱۱ درصدی برخوردار بوده اند.

عملکرد هشت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ در وصول مالیات از حقوق کارکنان بخش عمومی نشان از آن دارد که نسبت به میزان هشت ماهه مصوب در قانون هشت دوازدهم از کل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی مصوب در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۱ درصد تحقق یافته است.

برآورد عملکرد کل سال ۱۳۹۶ حکایت از تحقق ۱۰۰ درصدی این قلم از درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون سال ۹۶ دارد که علت آن را می توان به عدم زیاد کردن سقف معافیت مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و پرداخت کامل مزایای کارکنان بخش عمومی در آخر سال (پرداخت عیدی و یک حقوق اضافه) نسبت داد.

حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد ، جزییات زیاد کردن مالیات حقوق در سال ۹۷

پیش بینی برآورد عملکرد سال ۱۳۹۷ هم نشان از تحقق ۹۵ درصدی نسبت به ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دارد.

با وجود این مورد نیاز است که اثر سیاست دولت راجع به میزان استخدام ها و بازنشستگی های تازه (خالص اشتغال بخش عمومی) بر مالیات مذکور مشخص شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقم مالیات مشاغل معادل ۶۱۱۸۴ میلیارد ریال آینده نگری شده است هست. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برآورد عملکرد آن د

مالیات حقوق کارکنان بخش شخصی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشدی حدود ۸ و ۹ درصدی برخوردار بوده است.

به نظر می رسد که با توجه به نبود چشم انداز نسبتاً براق شرایط تولید بنگاه های اقتصادی در سال آتی و استمرار رکود حاکم بر بازار امکان تحقق کامل این رقم وجود نداشته باشد.

حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد ، جزییات زیاد کردن مالیات حقوق در سال ۹۷

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقم مالیات مشاغل معادل ۶۱۱۸۴ میلیارد ریال آینده نگری شده است هست. این رقم نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برآورد عملکرد آن در سال ۱۳۹۶ به ترتیب از رشد ۱۴ و ۳۳ درصدی برخوردار شده است است.

به طور کلی در رابطه با مالیات بر مشاغل و رقم در نظر گرفته شده است جهت آن در لایحه چند توصیه حائز اهمیت است: عنوان بسیار مهم در رابطه با مالیات بر مشاغل ظرفیت بالای مالیات ستانی از این بخش بدون اعمال فشار و بار مالیاتی مضاعف بر مشاغل آشنا شده است و پرداخت کننده مالیات است.

عدم توفیق در وصول درآمدِ متناسب از این بخش، دلایل متفاوت و متعددی دارد.

یکی از این عوامل، فقدان بانک اطلاعات جامع اقتصادی اصناف کشور در شرکت امور مالیاتی هست. علت دیگر غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت ها و مشاغل در نظام اقتصادی کشور عزیزمان ایران است.

موضوع دیگر نحوه تشخیص و وصول این نوع از مالیات ها به وسیله شرکت امور مالیاتی به شیوه توافقی هست؛ توافقاتی که سالیانه بین شرکت امور مالیاتی و اصناف کشور جهت پرداخت مالیات صورت می گیرد که این امر خود ناشی از کمبود امکانات و منابع به خاص نیروی انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز جهت پیگیری مالیات مشاغل، نبود زیرساخت های مدرن و مکانیزه جهت بررسی اظهارنامه های مالیاتی مودیان این بخش و در یک کلام نظام سنتی تشخیص و وصول مالیات است.

شیوه ای که موجب بروز بی عدالتی مالیاتی شده است و بعضی نارضایتی ها را به وجود آورده هست؛ البته باید اذعان کرد که این رویه به نفع اکثر فعاالن اقتصادی (مشاغل) شده است هست، لیکن اگر روند قانونی رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات در مورد آنها اجرا می شد، شاید مالیات پرداختی آنها تا چند برابر نیز زیاد کردن می یافت. البته در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ رویه و فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل اصلاح پیدا کرده است.

الزام همه فعالان این بخش به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، در نظر گرفتن گارانتی های اجرایی مناسب جهت وصول نسبتاً دقیق مالیات در این بخش و همچنین اعمال جریمه های غیرقابل بخشش جهت مؤدیان غیرمتعهد به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مکانیزه و اتوماسیون کردن فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل و… عمده این تحولات بوده است.

به نظر می رسد با اصلاحات انجام شده، خطای شرکت امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان و تشخیص درآمد مشمول مالیات این گروه کم کردن پیدا کند.

با توجه به ظرفیت های موجود در ماده ۱۶۳ مکرر، اجرای طرح جامع مالیاتی و الزام بسیاری از اصناف به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش به نظر می رسد می توان جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی در این بخش را گرفت و رقم در نظر گرفته شده است در لایحه جهت این بخش را محقق کرد، ولی در صورت نبود عزم جدی در استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در شناسایی مؤدیان تازه و وصول مالیات حقه از آنها ازسوی شرکت امور مالیاتی، به نظر نمی رسد که کل رقم در نظر گرفته شده است از این محل در لایحه بودجه محقق شود.

به طور کلی یکی از پرسشها اساسی مالیات مشاغل، فرار مالیاتی بالای این بخش است.

همانطور که گفته شد شرکت امور مالیاتی نیز به علت نداشتن اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان این بخش، معمولا قادر نبوده مالیات واقعی این بخش را شناسایی و وصول کند، لذا یکی از راه های ممکن جهت زیاد کردن درآمدهای مالیاتی در این بخش، مجاب کردن بعضی نهادها و دستگاه ها مانند بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی و اعتباری و … جهت ارائه اطلاعات مالی و اقتصادی فعالان این بخش به شرکت امور مالیاتی است.

این روش به شرکت امور مالیاتی کشور در تشخیص و وصول مالیات مناسب این بخش کمک خواهد کرد.

واژه های کلیدی: مالیات | اقتصادی | لایحه بودجه | فرار مالیاتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد ، جزییات زیاد کردن مالیات حقوق در سال ۹۷

حداقل ۸ و حداکثر ۱۱ درصد ، جزییات زیاد کردن مالیات حقوق در سال ۹۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog