جوانمردی فرهنگ نقاشی کاشان شادابی هنرمند

جوانمردی: فرهنگ نقاشی کاشان شادابی هنرمند اجرای طرح اصفهان زیبا سازی شهر کاشان

گت بلاگز اخبار پزشکی مواد خوراکی ممنوعه جهت بیماران مبتلا به سرطان سینه

یافته های تازه نشان می دهد افراد مبتلا به سرطان سینه که تحت درمان هستند بهتر است از مصرف انواع نان، سویا و طیفی از غلات مصرفی مرسوم پرهیز نمایند چراکه می توانند

مواد خوراکی ممنوعه جهت بیماران مبتلا به سرطان سینه

مواد خوراکی ممنوعه جهت بیماران مبتلا به سرطان سینه

عبارات مهم : درمانی

یافته های تازه نشان می دهد افراد مبتلا به سرطان سینه که تحت درمان هستند بهتر است از مصرف انواع نان، سویا و طیفی از غلات مصرفی مرسوم پرهیز نمایند چراکه می توانند تاثیر معکوس داشته باشند.

به گزارش مهر، تحقیقات نشان می دهد این مواد خوراکی حاوی ترکیبات شبه استروژن موسوم به “زنواستروژن”ها هستند و قرارگیری در معرض آنها ممکن است به شکل قابل توجهی موجب کم کردن تاثیر و کارآمدی درمان های ضداستروژن جهت سرطان شود.

مواد خوراکی ممنوعه جهت بیماران مبتلا به سرطان سینه

گری سیزوداک، سرپرست تیم تحقیق از موسسه تحقیقاتی اسکریپز آمریکا، در این باره می گوید: «بیماران مبتلا به سرطان سینه که palbociclib/letrozole مصرف می کنند باید قرارگیری در معرض مواد خوراکی که حاوی زنواستروژن هستند را محدود کنند.»

درمان ترکیبی palbociclib/letrozole در سال ۲۰۱۵ از سوی شرکت غذا و دارو آمریکا تایید شد. Letrozole موجب توقف تولید استروژن می شود و در نتیجه محرک ترغیب کننده رشد ERها در سلول های سرطان سینه کم کردن می یابد.

یافته های تازه نشان می دهد افراد مبتلا به سرطان سینه که تحت درمان هستند بهتر است از مصرف انواع نان، سویا و طیفی از غلات مصرفی مرسوم پرهیز نمایند چراکه می توانند

Palbociclib موجب توقف مسیر سیگنال دهی متفاوت در ممانعت از تقسیم سلولی می شود. این درمان ترکیبی در حال حاضر یکی از شیوه های درمانی استاندارد جهت سرطان سینه ER-مثبت است.

محققان از تکنولوژی متابولومیتی پیشرفته جهت آنالیز تاثیرات palbociclib/letrozole بر سلول های سرطان سینه استفاده کردند.

محققان به شدت دلواپس این مسئله بودند که زنواستروژن های موجود در مواد خوراکی و آب موجب تقویت رشد سرطان های توسعه یافته با استروژن می شوند و ممکن است تاثیر داروهای آنتی استروژن نظیر letrozole را متوقف سازد.

مواد خوراکی ممنوعه جهت بیماران مبتلا به سرطان سینه

محققان مشاهده کردند زنواستروژن ها که به شکل زیرالنون در ذرت، جو، گندم و سایر غلات وجود دارند و به شکل جنیستاین در گیاهانی نظیر سویا یافت می شوند، به شدت موجب بازگردانده شدن تاثیر متابولومیتی ترکیب داروی سرطان می شوند.

واژه های کلیدی: درمانی | محققان | خوراکی | سرطان سینه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog